Keramiska material

Porslinet är det Europeiska namnet för glaserat keramiskt gods, och innefattar flera olika
material. Man brukar skilja på två grupper av keramik. Det ena är poröst gods t.ex.
terrakotta. och lergods, som har viss vattenupptagningsförmåga. Det andra är sintrar
gods som inte har någon vattenupptagningsförmåga, t.ex. benporslin ,
fältspat och stengods.

Lergods

Ett poröst och ogenomskinligt material.Om lergodset överdrages med en täckande tennglasyr och dekoreras med klara färger
Kallas det Fajans, Mojolika eller Delft, beroende på varifrån det härstammar.

Stengods

Stengods är ogenomlysligt och har varierande färger. Chamottegods får man när krossad bränd lera tillsätts. Idag förknippas stengods med exklusiva konsthantverk. Det behåller värmen länge.

Flintgods

Har fått sitt namn av att det från början innehäll mald flinta. Flintan är idag utbytt
mot andra material av ekonomiska skäl. Flintgodset känns igen av sin mjuka krämfärgade ton.

Fältspatsporslin

Består till hälften av kaolin och lika delar kvart och fältspat. Skärven är sintrad och genomlyslig. Fältspatsporslin tål mycket hög värme och glasyren är hård och nötningsbeständig. Ett kännetecken att titta efter är den oglaserade fotringen på undersidan

Vitroporslin

Vitroporslin är en variant av fältspat där massan har bränts tätare. Om man håller
upp det mot ljuset är det därför inte lika genomlysligt. Dekorfärgerna på ett vitroporslin är oftast väldigt klara

Benporslin

Namnet kommer av att leran innehåller 40 - 50 % benaska. Kaolin och fältspat ingår också, dock i mindre utsträckning än i andra porslinstyper. Benporslin är genomlysligt och vitare än andra poslinssorter . dess goda egenskaper gör att det är ett mycket omtyckt servisporslin.